easter fasting

Velikonoční Půst

Velikonoční půst: Zdravý životní styl a tradice pro svátky

Co je velikonoční půst? Velikonoční půst je tradiční období před Velikonocemi, které se v křesťanské tradici věnuje očištění těla i mysli. Je to doba, kdy se lidé zdržují od určitých potravin a činností, aby se připravili na oslavu Vzkříšení Ježíše Krista. Půst trvá 40 dní a začíná ve středu Popelečního...